0

Kwota: 0,00 


Brak produktów w koszyku.

Zaznacz stronę

Regulamin sprzedaży

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin
Niniejszy regulamin określa:
a) zasady składania zamówień wyrobów wędliniarskich za pośrednictwem serwisu internetowego firmy Bastion Smaku Sp. z o.o. prowadzonej pod adresem internetowym https://bastionsmaku.pl/ oraz określa zasady dostawy zakupionych towarów do klienta.
b) Złożenie zamówienia za pośrednictwem witryny internetowej www.bastionsmaku.pl jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z niniejszego Regulaminu i zobowiązuje klienta do przestrzegania tychże zasad.
c) Witryna internetowa https://bastionsmaku.pl/ prowadzona jest przez Bastion Smaku Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Ruś 2, 10-687 Olsztyn.

2. Wymagania techniczne
Do składania zamówień za pośrednictwem witryny https://bastionsmaku.pl/ niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu “cookie”.

II. OFERTA

1. Działalność
Bastion Smaku Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży wędlin, spełniających wszelkie standardy bezpieczeństwa i jakości. Wytwórnia Bastion Smaku wpisana jest pod weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym 28147229 jako zakład przetwórstwa mięsa.

2. Obszar działania
Bastion Smaku realizuje sprzedaż wyrobów wyłącznie w wytwórni Bastion Smaku w miejscowości Ruś pod Olsztynem w wyznaczonych terminach zgodnych z planem produkcyjnym zamieszczonym na witrynie internetowej https://bastionsmaku.pl/o-nas/do-pobrania. Na życzenie klienta produkty mogą zostać odpowiednio zapakowane i dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej w dowolne miejsce Polski.

3. Zamawiający
Z oferty firmy Bastion Smaku mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne, będące członkiem Klubu Bastion Smaku.

4. Charakterystyka produktów.
Oferowane wyroby posiadają, określone w kartach produktów, najważniejsze informacje dotyczące m.in. składników, z których zostały wytworzone, termin przydatności do spożycia oraz wiele innych, istotnych dla klientów, treści. Karty produktów dostępne są pod adresem https://bastionsmaku.pl/o-nas/do-pobrania.

5. Ceny
a) Prezentowane ceny produktów za sztukę są cenami orientacyjnymi,
bez względu na wybrany termin dostawy. Po przejściu całego cyklu produkcyjnego, w dniach sprzedaży następuje proces ważenia oraz wyceny wg wskazanej wartości za 1kg produktu. Końcowa waga oraz cena jednostkowa produktu może odbiegać od szacunkowej wartości zamówienia z uwagi na cechy anatomiczne poszczególnych partii mięśni, użytych do produkcji wyrobów.
b) Ceny towarów oraz koszty dostawy przedstawione są w cenniku oraz na stronie internetowej pod adresem: https://bastionsmaku.pl/o-nas/do-pobrania/.
Ceny zawierają należną stawkę podatku i wyrażone są w złotych polskich.

III. ZAMÓWIENIE KLIENTA

1. Informacje ogólne

a) Zamówienia dotyczące wyrobów Bastion Smaku składane są wyłącznie za pośrednictwem witryny internetowej https://bastionsmaku.pl/ i realizowane zgodnie z planem produkcyjnym, czyli najbliższym możliwym cyklem produkcyjnym. Plan produkcyjny dostępny jest pod adresem: https://bastionsmaku.pl/o-nas/do-pobrania/.
b) Zamówienia w świetle niniejszego regulaminu rozumiane są jako niewiążące zapytania ofertowe, z których klient – na każdym etapie produkcyjnym i sprzedażowym oraz bez podania przyczyny – może zrezygnować z dalszej realizacji zamówienia.
c) Dostepność produktów, prezentowanych na stronie internetowej https://bastionsmaku.pl/ nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru
i możliwością realizacji zamówienia.

2. Składanie i akceptacja zamówienia.

a) Zamówienia mogą być realizowane wyłącznie przez członków Klubu Bastion Smaku, zwanych w dalszej części klubowiczami.
b) Zapytania ofertowe na produkty mogą być realizowane wyłącznie przez klubowiczów, za pośrednictwem sklepu internetowego, który aktywuje się po zalogowaniu przez klienta.
c) Spółka realizuje zamówienia od jednej sztuki dowolnego asortymentu.
d) Składanie zamówień odbywa się poprzez wybór produktów z asortymentu znajdującego się na stronie internetowej: https://bastionsmaku.pl/. Umieszczanie produktów w wirtualnym koszyku odbywa się po kliknięciu przycisku “Dodaj do koszyka”. Akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku “Potwierdź zamówienie”. Realizacja zamówienia możliwa jest tylko po wcześniejszej rejestracji Klienta na stronie https://bastionsmaku.pl/. Rejestracja wymaga podania danych osobowych, adresu, numeru telefonicznego oraz adresu e-mailowego.
e) Przyjęcie zamówienia Klienta zostaje potwierdzone drogą elektroniczną poprzez wysłanie Zamawiającemu wiadomości e-mailowej. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie. Zarówno w przypadku odbioru osobistego jak i wysyłek kurierskich płatnych przelewem, ostateczny koszt zamówienia (ze względu na zmienną wagę wyrobów) zostanie przekazany wraz wybranym asortymentem. Wobec powyższego wskazuje się na niedokonywanie przelewu w momencie złożenia zamówienia.

3. Anulowanie zamówienia. Prawo odstąpienia od umowy.

a) Klient może anulować zamówienie, odstąpić od umowy na każdym etapie jego realizacji bez podania przyczyny.
b) W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować o tym fakcie spółkę Bastion Smaku.
c) Anulowanie zamówienia odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu +48 601 428 149 oraz drogą elektroniczną na adres sklep@bastionsmaku.pl.
d) W przypadku odstąpienia od umowy, gdy klient otrzymał już swoje zamówienie, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie spółkę Bastion Smaku telefonicznie pod numerem telefonu +48 601 428 149. Przedstawiciel wytwórni Bastion Smaku,
na koszt spółki zamówi kuriera i odbierze zwracane produkty. Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem produktów.
e) W przypadku odstąpienia od umowy, Klientowi zwracane są płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego), w terminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedający został poinformowany o decyzji dotyczącej skorzystania z prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych
opłat w związku ze zwrotem.

4. Odmowa realizacji zamówień.

Bastion Smaku zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, gdy:
a) istnieją trudności w kontakcie z klientem (Klubowiczem Bastion Smaku);
b) istnieją zaległości w płatnościach między klubowiczem, a sprzedającym;
c) klient został usunięty z Klubu Bastion Smaku;
d) klient nie przestrzega zasad Regulaminu.
5. Dokument sprzedaży
a) Do zamówienia dołączany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu.
Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT. Dokument sprzedaży obejmujące dostarczane pozycje zamówienia. Klient upoważnia Bastion Smaku Sp. z o.o.
do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
b) W celu otrzymania faktury VAT, Zamawiający zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym nazwę firmy oraz NIP.

IV. SPRZEDAŻ

1. Sprzedaż wraz z odbiorem osobistym w wytwórni.
a) Sprzedaż realizowana jest wyłącznie w określonych dniach, zgodnych z danym cyklem produkcyjnym. Plan produkcyjny dostępny jest pod adresem: https://bastionsmaku.pl/o-nas/do-pobrania/.
b) Produkty ważone i wyceniane są według ceny za 1kg, widocznej przy nazwie produktów oraz w cenniku Bastion Smaku, zgodnie z asortymentem zamówieniem przez Klienta.
c) Podczas odbioru produktów klient może zrezygnować z dowolnej pozycji asortymentu zgodnej z jego zamówieniem, bez podawania żadnej przyczyny.
d) Na życzenie klienta zamówione produkty mogą zostać zapakowane hermetycznie. Opakowanie hermetyczne produktów Bastion Smaku jest bezpłatne.
e) Wędliny należy przechowywać zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach produktów dla poszczególnego asortymentu Bastion Smaku.
f) W przypadku pytań dotyczących przechowywania produktów Spółki Bastion Smaku, należy kontaktować się pod numerem telefonu: +48 601 428 149.

2. Sprzedaż wraz dostawą we wskazane miejsce.

a) Sprzedaż realizowana jest wyłącznie w określonych dniach, zgodnych z danym cyklem produkcyjnym. Plan produkcyjny dostępny jest pod adresem: https://bastionsmaku.pl/o-nas/do-pobrania/.
b) Dostawa pod wskazany adres – od dnia nadania – realizowana jest w ciągu 48h. Produkty wysyłane są pierwszego dnia po przejściu odbioru końcowego w wytwórni oraz otrzymaniu pozytywnej oceny jakościowej wyrobów.
c) Członek Klubu Bastionu Smaku wskazując miejsce dostawy produktów,
akceptuje zaoczną wycenę produktów. Przed wysyłką produkty są ważone i wyceniane według ceny za 1kg, wskazanej przy nazwie produktów na stronie internetowej: https://bastionsmaku.pl/ oraz w cenniku.
d) Klient wraz z przesyłką otrzymuje zgodny z obowiązującymi przepisami dokument potwierdzenia sprzedaży, w którym widnieje m.in. nazwa i waga produktu, cena jednostkowa oraz wartość końcowa wyrażona w złotych polskich.
Zapłata za produkty Bastionu Smaku, uwzględniające koszty dostawy,
realizowana jest wyłącznie za pomocą przelewu na konto bankowe
spółki Bastion Smaku: Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr konta bankowego: 07 1750 0012 0000 0000 3485 1301 i odbywa się po odbiorze produktów.
e) Klient, po otrzymaniu produktów, ma prawo odstąpić od zakupu bez podania przyczyny. O fakcie zaistnienia takiej sytuacji należy poinformować wytwórnie Bastion Smaku telefonicznie pod nr +48 601 428 149 oraz mailowo na adres: sklep@bastionsmaku.pl. Przedstawiciel firmy Bastion Smaku zamówi kuriera na koszt Spółki w celu odebrania wyrobów od klienta.
f) Zapakowane hermetycznie wyroby, dostarczane są w specjalnych termicznych opakowaniach wraz z odpowiednio dobranymi wkładami chłodniczymi.
g) Wędliny dostarczone są w stanie schłodzonym i powinny być przechowywany zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach produktów dla poszczególnego asortymentu wyrobów Bastionu Smaku.
h) Zakupione wędliny po rozpakowaniu powinny zostać osuszone w naturalny sposób. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przechowywania produktów Spółki Bastion Smaku, należy kontaktować się pod numerem telefonu:
+48 601 428 149.
i) Koszt dostawy nie jest uzależniony od wysokości zamówienia i wynosi 30,00zł brutto. Koszt dostawy uwzględnia cenę opakowania termicznego,  wkłady chłodzące, opakowanie hermetyczne wyrobów oraz koszt związany z gwarancją dostawy w ciągu 48h od dnia zakończenia cyklu produkcyjnego.
j) Bastion Smaku nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Klienta terminie, które wynika ze zdarzeń losowych oraz sytuacji, na które nie ma wpływu.

V. PŁATNOŚCI

Bastion Smaku Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży produkty o zmiennej wadze (niepaczkowane, świeżo przygotowane przed dostawą). Płatność następuje wyłącznie po odbiorze produktów, ustaleniu ich finalnej wagi i akceptacji przez Klienta. Pracownicy Bastionu Smaku dołożą wszelkich starań, aby finalne wagi zamówionych artykułów były maksymalnie zbliżone do tych orientacyjnych podczas składania zamówienia (niewiążącego zapytania ofertowego). Ostateczna cena towaru o zmiennej wadze określona jest na podstawie jego rzeczywistej wagi. Zarówno waga produktu, jak i jego ostateczna cena uwidocznione są na fakturze VAT lub paragonie. Klient zamawiając produkt o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną cenę.

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

1. W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru, ewentualnie obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z przedstawicielem Bastionu Smaku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bastionsmaku.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu +48 601 428 149.
2. Stwierdzenie niezgodności towaru z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem terminu przydatności towaru do spożycia.
3. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona bezzwłocznie. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na wskazany adres mailowy bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
4. Bastion Smaku zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane mailowo przez Klienta.
5. Bastion Smaku nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji.

a) Klient korzystający z usług Bastionu Smaku zobowiązuje się do nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym lub niezgodnym z prawdą.
b) Zamówienia zawierające w/w treści nie będą realizowane. Bastion Smaku nie ponosi odpowiedzialności za podanie w/w treści.

2. Dostarczenie wiadomości email 

Bastion Smaku nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości mailowej, przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, które jest spowodowane blokowaniem lub usuwaniem maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

3. Refundacje

W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, Spółka Bastion Smaku dokona pełnego zwrotu należnej kwoty na konto wskazane mailowo przez Klienta.
4. Dane osobowe

a) Rejestrując się w serwisie https://bastionsmaku.pl/ Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Bastion Smaku Sp. z o.o. jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień oraz komunikacji z Klientem.
b) Administratorem Danych Osobowych jest Bastion Smaku Sp. z o. o. zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
c) Dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoby, których dane zostają umieszczone w zbiorze danych mają prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich poprawiania.
d) W razie stwierdzenia niezgodności swoich danych ze stanem faktycznym, Klient może samodzielnie dokonać ich korekty na stronie internetowej https://bastionsmaku.pl/ po uprzednim zalogowaniu się. Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych poprzez wysłanie takiego żądania z konta email podanego w procesie rejestracji. Bastion Smaku Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z Klientem w celu weryfikacji autentyczności takiego żądania.
e) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie e-maili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta oraz dotyczących technicznych zmian
na jego koncie.
f) Bastion Smaku Sp. z o.o. w żadnej sytuacji nie będzie wysyłać e-maili z prośbą o weryfikację danych klienta lub o ponowne zarejestrowanie się na stronie www.bastionsmaku.pl przez podany w wiadomości odsyłacz do strony internetowej. Bastion Smaku Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Klienta danych na stronach internetowych imitujących witrynę https://bastionsmaku.pl/.

5. Zmiany treści Regulaminu

a) W przypadku zmiany treści zapisów niniejszego Regulaminu Bastion Smaku nie ma obowiązku informowania o tym fakcie Klientów składających zapytania ofertowe za pośrednictwem strony https://bastionsmaku.pl/.
b) W przypadku zmian treści niniejszego Regulaminu, które nieść będą finansowe obciążenia w kierunku Klientów Bastionu Smaku, zostaną oni o tym fakcie poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.
c) Regulamin obowiązuje od 03.01.2018 roku.

Dołącz do Klubu Bastion Smaku

Zapisz się na degustację, a my zorganizujemy resztę

Tradycyjne wędliny

Tradycyjny smak naszych wędlin przeniesie Was w czasie do lat dzieciństwa, bo zamykamy w nich historię i wspomnienia. Chcemy się z Wami dzielić tymi wyjątkowymi smakami.

Kontakt z nami

Bastion Smaku Sp. z o.o.

10-687 Olsztyn, Ruś 2
Telefon: +48 601 428 149
E-mail: sklep@bastionsmaku.pl

Subscribe to our newsletter